Historia
Tarasu Brühla

Początki kompleksu obronnego

Budowę w Dreźnie kompleksu obronnego zlecił książę Jerzy Brodaty w latach 1519 - 1529. W tym okresie powstały również cztery baszty i pierwsza brama ceglana. Już w 1545 roku jego bratanek książę Moritz kazał uzbroić obiekt na wypadek ostrzału z nowoczesnych armat i broni palnej. Widoczny dzisiaj na zewnętrznym murze baszty dziewiczej pomnik księcia Moritza, autorstwa Hansa Walthera, powstał w 1553 roku. Kiedy nowy kompleks pod kierunkiem Caspara Voigta von Wierandta został w 1555 roku ukończony, powstała zbrojownia. Brat Moritza August wraz z synem Christianem I ostatecznie rozbudowali kompleks z basztą dziewiczą i kazamatami. w wyniku czego powstała twierdza »Nowe Drezno«.

Prywatny ogród Brühla

Po śmierci Augusta Mocnego jego syn Fryderyk August II przejął po ojcu nie tylko interesy państwowe, ale również hrabiego Henryka Brühla jako najbliższego doradcę. W roku 1739 podarował hrabiemu stary kompleks obronny nad Łabą. Brühl kazał wznieść na tym terenie pałac, belweder, pawilony, galerię i ogrody. Dziedzińce baszty zostały zasypane. Wejście na taras zastrzeżone było tylko dla przedstawicieli arystokracji. Z wyjątkiem ogrodów oraz Secundogenitur, w którym hrabia umieścił swoją bibliotekę, nie zachowały się żadne inne budowle Brühla.

Publiczny podbój

Jako sprzymierzeniec Napoleona w 1814 roku po Bitwie Narodów pod Lipskiem król Saksonii pozbawiony został tronu. Generalnym gubernatorem Drezna zjednoczone wojska rosyjskie, austriackie, pruskie i szwedzkie obwołały księcia Nikolaja Grigorjewitscha Repnina-Wolkonskiego, który uczynił Park Großer Garten oraz Taras Brühla dostępnymi dla wszystkich miejscami publicznymi. Jako symbol ogólnej dostępności zlecił on Gottlobowi Friedrichowi Thormeyerowi wzniesienie przy tarasie wielkich schodów. W latach 1868 - 1871 schody ozdobione zostały cyklem czterech figur »Pory dnia« dłuta Johannesa Schillinga. Również pomniki Rietschela i Gottfrieda Sempera autorstwa Johannesa Schillinga, budowa Akademii Sztuk Pięknych i budynku Lipsiusa, przebudowa zbrojowni na Albertinum i wyburzenie budynków Knöfela przypadają na wiek XIX.

Taras Brühla dziś

Po zniszczeniu Tarasu Brühla podczas nalotów bombowych w 1945 roku budynki zostały odbudowane. W roku 1990 rozpoczęto również uprzątanie gruzu z renesansowych kazamatów. Od 1993 roku Taras Brühla należy do Związku Zamków i Ogrodów Drezna.