Historie

Počátek jako pevnostní areál

Historický pohled na Brühlovo zahradní schodiště
Historický pohled na Brühlovo zahradní schodiště

Vévoda Jiří Vousatý nechal mezi lety 1519 až 1529 postavit Zemskou pevnost v Drážďanech. Také čtyři bastiony a první cihelná brána vznikly v této stavební epoše. Již v roce 1545 nechal jeho synovec vévoda Mořic nechat areál opevnit proti dělům a střelným zbraním. Mořicův památník, který dnes můžete spatřit na vnější zdi Panenské bašty, vytvořil v roce 1553 Hans Walther. Poté, co byl nový areál v roce 1555 pod vedením Caspara Voigta von Wierandta dokončen, vznikla zbrojnice. Jeho bratr August a jeho syn Kristián I. přestavěli konečně areál pevnosti s Panenskou baštou a kasematy na pevnost »Nové Drážďany«.

Brühlova soukromá zahrada

Historický pohled na Brühlovu terasu
Historický pohled na Brühlovu terasu

Po smrti Augusta Silného převzal jeho syn Bedřich August II. nejen vládu, ale také Jindřicha hraběte z Brühlu jako nejbližšího poradce.  V roce 1739 daroval hraběti starý areál pevnosti u Labe. Brühl na něm nechal postavit palác, letohrádek, pavilóny, galerii a zahradu. Dvory bastionu byly zasypány. Návštěva terasy zůstala vyhrazena urozeným hostům. Až na zahrady a budovu Sekundogenitury, která Brühlovi sloužila jako knihovna, se nedochovaly žádné z Brühlových staveb.

Dobytí veřejností

Jako spojenci Napoleona byl král Saska v roce 1814 po Bitvě národů u Lipska zbaven vlády. V Drážďanech dosadily spojené jednotky z Ruska, Rakouska, Pruska a Švédska knížete Nikolaje Grigorjeviče Repnina-Volkonskiho jako generálního guvernéra, který otevřel Velkou zahradu a Brühlovu terasu pro návštěvníky. Jako znamení přístupu pro veřejnost nechal Gottlob Friedrich Thormeyer postavit velké venkovní schodiště. Mezi lety 1868 a 1871 následovalo postavení čtyř skupin soch »Denní doby« Johannese Schillinga na venkovní schodiště k terase. Také Rietschelův památník a památník Gottfrieda Sempera od Johannese Schillinga, budova Akademie umění a galerie Lipsiusbau, přestavba zbrojnice na Albertinum a stržení Knöfelových staveb spadá rovněž do 19. století.

Brühlova terasa dnes

Pohled na Brühlovu terasu
Pohled na Brühlovu terasu

Po zničení Brühlovy terasy při bombardování v roce 1945 byly budovy opět postaveny. Od roku 1990 probíhalo také odstraňování suti v renesančních sklepeních kasemat. Do souboru Zámků a zahrad Drážďany patří od roku 1993.